Privacystatement

Het Deurhuis neemt uw privacy zeer serieus. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens. Het is van toepassing op www.hetdeurhuis.be. Het Deurhuis maakt gebruik van Google Analytics-cookies omdat we graag inzicht hebben in bezoekersaantallen en -gedrag voor deze website, maar om uw privacy te waarborgen hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google (i.p.v. een beheerovereenkomst). Daarnaast hebben wij ingesteld dat het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd is. En als laatste hebben wij 'gegevens delen' met Google uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ergo, wij kunnen zien dat onze website bezocht is, maar niet door wie.

Alle gegevens die verzameld worden op welke wijze dan ook (telefonisch, via email, via website, etc), worden door u op vrijwillige wijze aan ons verstrekt. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal Het Deurhuis u uit het bestand verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te zenden of contact te nemen via het formulier op de contactpagina. Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via het formulier op de contactpagina.

Het Deurhuis houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.

Er schuilt meer achter uw deur